01/10/2008 - 09:29

Phiên toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Kinh tế Quốc hội:

Năm 2009 tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần

Sáng 30-9, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Hà Văn Hiền, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 4 thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009.

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định: Mục tiêu nhiệm vụ năm 2009 tiếp tục thực hiện ưu tiên kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần, phấn đấu đến năm 2010 đưa tốc độ lạm phát xuống một con số, từ đó ổn định dần kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội; tạo mọi điều kiện để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý bền vững. Nâng cao hiệu của hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội nhiệm vụ trong năm 2009 về lĩnh vực kinh tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định các cân đối kinh tế vĩ mô, trước hết là chính sách tài chính, tiền tệ. Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, các vật tư đầu vào quan trọng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và từng sản phẩm. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu để giảm tỷ lệ nhập siêu... Nâng cao năng lực khoa học công nghệ ở trong nước đi đôi với tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, đồng thời với việc triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp....

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và môi trường năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 7% so với năm 2008; GDP theo giá thực tế khoảng 1.820 nghìn tỉ đồng tương đương gần 106 tỉ USD, bình quân đầu người khoảng 1.200 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 76,7 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2008; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 725 nghìn tỉ đồng, bằng 40% GDP; bội chi ngân sách nhà nước khoảng 87,3 nghìn tỉ đồng, bằng 4,8% GDP; chỉ số tăng giá tiêu dùng dưới 15%. Các chỉ tiêu xã hội: tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 9 vạn người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 19%; diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người 13,5m2; tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 12%; trung cấp chuyên nghiệp tăng 17%; cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 18%...

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra 9 giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch trong năm 2009 gồm: tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thực hiện các giải pháp chính sách để tạo việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao...

Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Kinh tế Quốc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 1-10.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết