23/12/2015 - 20:44

Một số thủ tục liên quan đến hộ tịch

Một bạn đọc ngụ quận Cái Răng, hỏi: tôi muốn cải chính nội dung trong giấy khai sinh của con tôi (SN 2008 ) thì phải thực hiện những thủ tục gì? Ngoài ra, Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được thì phải thực hiện như thế nào?

Xung quanh những vấn đề trên, ông Huỳnh Thanh Tùng, Cán bộ tư pháp phường Tân Phú, quận Cái Răng, cho biết:

- Về thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi: Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, thì hồ sơ gồm: Tờ khai (theo mẫu quy định), bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Tuy nhiên, đối với trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai; Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh, chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết. Sau 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ người dân sẽ được trả kết quả tại bộ phận Một cửa. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày (đối với trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch).

- Về thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được), người có yêu cầu phải nộp hồ sơ gồm: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký/điểm chỉ. Bên cạnh đó, trường hợp không được chứng thực chữ ký gồm: Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo…

Thời gian thực hiện: trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Thủ tục được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc ngoài trụ sở của cơ quan thực hiện chứng thực nếu người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

P.N (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết