13/04/2011 - 21:05

Một số phím tắt ít được biết đến trong Windows

Như chúng ta biết, hầu hết các lệnh thực thi trên máy tính đều có thể thao tác qua bàn phím. Ít sử dụng chuột thì tốc độ làm việc nhanh hơn và đỡ mỏi cổ tay. Thông thạo các phím tắt bạn sẽ làm chủ được bàn phím, giúp tăng tốc và tăng hiệu suất làm việc. Sau đây là một số phím tắt ít được biết đến trong Windows.

* Với Windows:

- Win (phím có hình logo Windows) + 1, 2, 3, 4,...: Khởi động lần lượt các ứng dụng ở thanh tác vụ (taskbar). Điều này hữu ích khi có nhiều ứng dụng ở thanh tác vụ, ứng dụng nào sử dụng nhiều nhất sẽ được mở đầu tiên.

- Win+Alt+1, 2, 3, 4,...: Mở danh sách các tùy chọn tương ứng với các ứng dụng trên taskbar, sau đó có thể dùng phím mũi tên lên xuống để chọn chương trình trong danh sách.

- Win + T: Lựa chọn xoay vòng các ứng dụng ở thanh tác vụ. Việc này giống như bạn đã rê chuột lên một mục nào đó trong chương trình, chỉ cần bấm Enter để thực hiện.

- Win+Home: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ chương trình, ngoại trừ cửa sổ hiện hành.

- Win + B: Đến khay hệ thống (System tray) nếu chuột ngừng hoạt động.

- Win+Up/Down: Mở tối đa cửa sổ hiện tại và hạ chúng xuống khay hệ thống.

- Alt + Esc: Tương tự Alt + Tab, nhưng cửa sổ chuyển đổi không xem trước được như với Alt + Tab.

- Win + Pause / Break: Mở cửa sổ thuộc tính của hệ thống. Điều này cần thiết nếu bạn cần thấy tên máy tính hoặc những thông tin cơ bản về hệ thống.

- Ctrl + Esc: Để mở trình đơn Start, nhưng nó không có tác dụng thay thế cho phím Win (cũng mở trình đơn Start) khi kết hợp với các phím tắt khác.

- Ctrl+Shift+Esc: Mở tiện ích quản lý tác vụ (task manager) không cần Ctrl+Alt+Del.

* Trong Explorer:

Các phím tắt dưới đây được xây dựng trong Windows Explorer nhưng nó cũng có thể sử dụng trong một số chương trình quản lý tập tin và thư mục khác.

- Alt + Up: Chuyển một cấp về thư mục chứa nó (thư mục cha). Sử dụng trong Vista khi nút “Up” (có mũi tên quay trở lại) đã được gỡ bỏ. Bạn có thể dùng phím Backspace để thực hiện lệnh này.

- Shift+F10: Mở menu ngữ cảnh của tập tin hoặc thư mục hiện tại.

- Shift+Del: Xóa tập tin hoặc thư mục mà không phải bỏ nó vào “sọt rác”, nếu bạn không muốn mất thời gian dọn dẹp “recycle bin” lần nữa.

- Ctrl + Shift + N: Tạo một thư mục mới trong thư mục hiện tại.

- Alt+Enter: Mở thuộc tính của tập tin hoặc thư mục hiện tại.

- F2: Đổi tên tập tin hoặc thư mục hiện tại.

- F3: Chọn chức năng tìm kiếm nếu Windows Explorer mở sẵn.

- F6: Chọn lần lượt các đối tượng trong cửa sổ hiện hành.

- F10: Vào trình đơn mở tập tin (menu File).

HOÀNG ĐẠT

Chia sẻ bài viết