23/01/2013 - 14:03

Một số giải pháp phát triển các môn thể thao thành tích cao của thể thao Cần Thơ

Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố cần quan tâm đầu tư phát triển một số môn thể thao trọng điểm nhằm đưa thể thao Cần Thơ xứng tầm với vị trí của thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung công văn trả lời của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố, như sau:

Để đầu tư một số môn thể thao trọng điểm xứng tầm với vị trí của thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố đã và đang thực hiện các biện pháp, như:

- Về cơ sở vật chất: Sau khi tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - năm 2012, cơ sở vật chất thể dục, thể thao của thành phố cơ bản đáp ứng được việc tập luyện và tổ chức thi đấu các giải thể thao. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp xây dựng kế hoạch phân bổ nơi chỗ cho VĐV các đội tuyển của thành phố tập luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND thành phố thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao theo Thông tư liên tịch số 149 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tiến hành thực hiện chế độ tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp một lần, bồi thường tai nạn cho HLV, VĐV thể thao được tập trung tập luyện và thi đấu thuộc các đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu do thành phố quản lý theo Thông tư của Liên bộ giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu trình UBND thành phố cho thực hiện chế độ thu hút tài năng trong lĩnh vực thể dục thể thao để thu hút HLV, VĐV, chuyên gia tài năng về thành phố để nâng cao thành tích cho ngành.

- Sở đã trình và được UBND thành phố cho phép xây dựng đề án đầu tư phát triển thể thao thành tích cao TP Cần Thơ đến 2020 (theo Công văn số 1937/UBND-VXNC, ngày 25-5-2011 của UBND thành phố). Đề án được đồng bộ hóa và khả thi hóa, dựa trên việc chọn lựa đúng mục tiêu, bước đi, thực hiện theo các phương án phân kỳ; xác định rõ môn thể thao, hình thức hoạt động; các đối tượng tham gia; xác định môn mũi nhọn để đào tạo tài năng thể thao… Đề án cũng đã đề xuất cơ chế chính sách, các điều kiện đảm bảo về: Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới và đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao, phát triển và kinh doanh tài sản thể dục thể thao...

Chia sẻ bài viết