18/08/2021 - 07:40

Mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ cần được xử lý lượng tro bay (phát sinh trong quá trình đốt rác).

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan về việc xử lý chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ (theo Công văn số 3310/UBND-XDÐT ngày 16-8-2021 của UBND TP Cần Thơ).

Theo đó, Sở Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục để mời gọi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Thành phố cũng thống nhất chủ trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu có năng lực để thực hiện vận chuyển và xử lý số lượng tro bay hiện đang lưu trữ tạm tại nhà máy. Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ khẩn trương rà soát, xác định chi phí và kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu vận chuyển và xử lý số lượng tro bay nêu trên trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định…

Tin, ảnh: H.VĂN    

 

Chia sẻ bài viết