01/08/2014 - 09:45

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ:

Mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng

 

Nói về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng". Trong thực tiễn hoạt động của Đảng ta, công tác chính trị - tư tưởng đã góp phần định hướng tuyên truyền, xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tự giác thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng mà Đảng đã đề ra. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Cần Thơ nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2014), đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho biết:

- Công tác Tuyên giáo được Đảng ta xác định là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng. Ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành qua 84 năm qua, có thể thấy ở mỗi giai đoạn, yêu cầu và nhiệm vụ Tuyên giáo luôn được các cấp ủy đảng xem như một sức mạnh, vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Tuyên giáo là cánh tay nối dài của Đảng, cơ quan tham mưu quan trọng chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân - là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Những năm gần đây, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, KT-XH của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, đây là thách thức lớn của ngành Tuyên giáo. Do vậy, trong tình hình hiện nay đòi hỏi công tác Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục, tính hiệu quả; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nâng tính khoa học, tính thuyết phục là để giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng, giữ vững niềm tin, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân.

* Thưa đồng chí, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải "Làm cho công tác Tuyên giáo sống động hơn, thấm sâu hơn vào đời sống nhân dân, khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, yêu chế độ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới…". Vậy ngành Tuyên giáo TP Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện những yêu cầu này như thế nào?

- Thời gian qua, công tác Tuyên giáo trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực quyết tâm để công tác Tuyên giáo thấm sâu vào đời sống nhân dân. Ở những thời điểm cụ thể, quan trọng, công tác Tuyên giáo đã huy động được cả hệ thống chính trị góp phần thực hiện những nhiệm vụ như: đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Đất đai sửa đổi, kết quả các kỳ họp Quốc hội và HĐND thành phố; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, ổn định tư tưởng trong nhân dân trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam...

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi là một trong những hoạt động nổi bật của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ trong năm 2014. Ảnh: ANH DŨNG

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, lực lượng cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố gắng, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đi đôi với tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cán bộ còn quan tâm nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân... từ đó tham mưu kịp thời cho cấp ủy có những giải pháp phù hợp.

Song song đó, công tác tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, hoạt động giáo dục truyền thống, chỉ đạo báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học công nghệ… tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của công tác tư tưởng. Với vai trò nòng cốt, hệ thống Tuyên giáo các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tạo được những nét mới, nổi bật. Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền, đã đổi mới về phương thức, vận dụng sáng tạo theo hướng phù hợp giữa nội dung, hình thức và đối tượng... góp phần vào sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố trong những năm qua, đặc biệt trong sáu tháng đầu năm 2014 - thời điểm chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới, khu vực và Trung Quốc có những hành động ngang ngược xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, gây nhiều bức xúc trong dư luận nhân dân.

Có thể nói, hiệu quả của công tác tuyên truyền là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng lòng tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tạo tiền đề quan trọng đảm bảo sự ổn định và phát triển của thành phố.

* Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trên, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo. Theo đồng chí, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của TP Cần Thơ hiện nay có đáp ứng yêu cầu đặt ra?

- Trước hết cần khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo thành phố luôn có sự vững vàng về lập trường tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống; trình độ, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đa số cán bộ chủ chốt làm công tác Tuyên giáo các cấp là những cán bộ đã kinh qua công tác Tuyên giáo nhiều năm, được đào tạo cơ bản về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn; có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề... xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy đảng và sự tin yêu của nhân dân.

Song, trước những yêu cầu mới đặt ra cho ngành Tuyên giáo những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cả nước và thành phố phải tiếp tục nâng lên về nhận thức, bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có trình độ chuyên môn giỏi, nói được, viết được, thuyết phục được... Thực tế hiện nay, phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn của ngành hoặc nghiệp vụ xây dựng Đảng; nhất là cán bộ làm công tác cơ sở chưa được tham gia thường xuyên nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Mặt khác, vẫn còn một bộ phận cán bộ Tuyên giáo chưa nắm hết yêu cầu, nhiệm vụ; khả năng tổng hợp, dự báo, nắm bắt, phát hiện và tham mưu giải quyết vấn đề thiếu nhanh nhạy, chưa sâu sát; chế độ, chính sách còn thấp, chưa tạo được động lực để cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở an tâm thực hiện nhiệm vụ...

* Theo đồng chí, các cấp ủy đảng, ngành Tuyên giáo cần làm gì để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo trong thời gian tới?

- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thời gian tới cần thực hiện tốt những giải pháp như:

Một là, quán triệt nguyên tắc toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trong đó phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu. Cấp ủy đảng và người đứng đầu cần nắm chắc, phân tích và định hướng tư tưởng, chỉ đạo xử lý các tình huống một cách nhanh chóng, kịp thời. Cán bộ Tuyên giáo cần nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho Đảng ở lĩnh vực công tác được giao; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề tư tưởng chính trị, nhất là dư luận xã hội của các giai tầng, các địa bàn, trước và trong mỗi sự kiện có tác động lớn tới tư tưởng.

Hai là, đổi mới hoạt động nghiên cứu và giáo dục lý luận theo hướng mở rộng dân chủ, tổng kết thực tiễn, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ những bước đi cụ thể trong chặng đường hiện nay. Đổi mới mạnh mẽ việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong các trường chính trị, đại học, cao đẳng và phổ thông.

Ba là, tập trung tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nghị quyết của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2014 của Thành ủy "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở"… Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 ở các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trọng điểm trên địa bàn thành phố...

Bốn là, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, chú trọng vấn đề Biển Đông, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Năm là, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, thế chủ động tiến công của đội ngũ Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng, khoa học công nghệ…; kết hợp chặt chẽ xây và chống, chống và xây, biểu dương và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở.

Sáu là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn; biết cách chuyển tải đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nội dung đúng đắn, phong phú, sáng tạo, có sức truyền cảm, lan tỏa. Phấn đấu mỗi cán bộ Tuyên giáo phải là một tấm gương tuyên truyền sống động việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có kỹ năng nói hay và đúng, viết thạo, am hiểu lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm.

Bảy là, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy.

* Xin cảm ơn đồng chí!

THANH THY (thực hiện)

Chia sẻ bài viết