19/09/2017 - 09:37

Mặt trận Bình Thủy tham gia xây dựng mô hình điểm 

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (TDĐKXDNTM, ĐTVM), quận Bình Thủy đã xây dựng được 23 mô hình điểm. Các mô hình điểm nhằm cụ thể hóa các nội dung của Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ Mặt trận quận Bình Thủy, phường Thới An Đông đến tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Chi, UVBTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy,  với sự chỉ đạo của BTTUBMTTQTP, ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường trực UBMTTQVN quận đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM. Để Cuộc vận động mang lại hiệu quả, Ban Thường trực UBMTTQVN quận đã xây dựng 23 mô hình điểm (cấp quận 3 mô hình, các phường 20 mô hình). Các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Mô hình Vận động tín đồ các tôn giáo tham gia Bảo hiểm y tế, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đạt chuẩn phường văn minh đô thị tại phường Thới An Đông là một trong 3 mô hình điểm do UBMTTQVN quận chỉ đạo thực hiện. Để thực hiện mô hình, Ban Thường trực  Ủy ban MTTQVN quận chỉ đạo UBMTTQVN phường Thới An Đông tổ chức mời các vị chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở thờ tự và bà con tín đồ đến tham dự.

Bà Võ Thụy Ngân Hà, Chủ tịch UBMTTQVN phường Thới An Đông, nói: “Tính đến tháng 9-2017, phường đã vận động bảo hiểm y tế tự nguyện đạt hơn 65%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm, đạt tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 80% so với tổng dân số của phường”.

Cuộc vận động TDĐKXDNTM đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng, với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, hoạt động vì người nghèo được triển khai rộng khắp ở 46 khu dân cư, với nhiều mô hình hiệu quả. Năm 2016, Quỹ “Vì người nghèo” cấp quận và 8 phường vận động được hơn 785 triệu đồng. Qua đó, xây dựng, sửa chữa 35 căn nhà đại đoàn kết. Các tổ chức thành viên của mặt trận quận xây dựng, sửa chữa 44 căn nhà cho đoàn viên, hội viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp xây dựng và bàn giao 28 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Bà Trương Thị Hồng (khu vực 1, phường Trà Nóc) là một trong những hộ vừa được tặng nhà đại đoàn kết. Bà Hồng thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo. Căn nhà cũ trống trước dột sau. Thấy hoàn cảnh bà Hồng khó khăn, Mặt trận phường vận động Công ty cổ phần Bia - Nước Giải khát Sài Gòn - Tây Đô hỗ trợ 40 triệu đồng để cất lại căn nhà, giúp bà ổn định cuộc sống...

Để góp phần cùng các cấp chính quyền tập trung xây dựng đô thị văn minh, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên quận Bình Thủy đã xây dựng nhiều mô hình điểm về khu dân cư và tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, công trình nước sạch, hệ thống cống thoát nước, các điểm thu gom rác thải. Qua thực hiện, nhân dân tham gia hiến đất, tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, sửa chữa cầu, đường giao thông, các tuyến hẻm, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Nổi bật như: mô hình xây dựng tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp” rạch Khoán Châu-cầu Xẻo Nga, dài 2.200m của Ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Dương, phường Long Hòa; mô hình ngày thứ Bảy không rác của Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông; mô hình nâng chất các tiêu chuẩn, tiêu chí phường văn minh đô thị của UBMTTQVN phường Bình Thủy...

Bà Nguyễn Thị Minh Chi, nhấn mạnh: “Các mô hình điểm thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động TDĐKXDNTM đều gắn chặt và cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ đó, đã phát huy được tính tích cực sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ở địa bàn khu dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng dựng quận Bình Thủy ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết