07/12/2023 - 07:30

Mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế

Một bạn đọc ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, hỏi: Mã đối tượng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có nhiều loại, tương ứng với từng đối tượng. Vậy hiện nay, mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT được quy định như thế nào?

Ông Hồ Văn Sum, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Cờ Đỏ, trả lời:

Quyết định 1697/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH (ngày 16-11-2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), có hiệu lực thi hành từ ngày 3-12-2023, đã sửa đổi các mã đối tượng trên thẻ BHYT của nhóm do ngân sách nhà nước đóng tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH như sau:

- KC: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ các đối tượng được cấp mã CC, CK và CB (áp dụng từ ngày 19-10-2023).

- BT: Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

- HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

- TS: Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ.

- TC: Thân nhân của người có công.

- PV: Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình.

Bổ sung một số mã đối tượng trên thẻ BHYT của nhóm do ngân sách nhà nước đóng:

- CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- ND: Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ (áp dụng từ ngày 19-10-2023).

- TG: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại tiết a, khoản 10, Điều 16, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- AK: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú (mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 12, Luật BHYT).

Ngoài ra, Quyết định 1697/QĐ-BHXH còn sửa đổi, bổ sung nhiều mã thẻ BHYT khác của nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết