06/09/2017 - 09:34

Lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành công tác diễn tập năm 2017 

(CT)-Tính đến cuối tháng 8-2017, công tác diễn tập của lực lượng vũ trang đã đạt 100% kế hoạch. Trong đó, Bộ CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ quận Cái Răng, huyện Thới Lai; diễn tập phòng, chống lụt bão ở quận Bình Thủy. Ban CHQS các quận, huyện còn lại và Trung đoàn bộ binh 932 tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Đồng thời, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng, chống lụt bão cho 23 xã, phường, thị trấn.

Diễn tập phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn ở quận Bình Thủy. Ảnh: CTV

Theo Bộ CHQS thành phố, nội dung diễn tập thể hiện rõ nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và từng ban, ngành, đoàn thể khi có tình huống xảy ra. Cán bộ phụ trách vai diễn xử trí tốt từng tình huống, phù hợp với tình hình địa bàn, chất lượng diễn tập ngày càng được nâng cao. Các cuộc diễn tập đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng đấu tranh chống lại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù cũng như biết cách chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa có thể xảy ra.

 CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết