26/01/2019 - 16:43

Lục bình xanh 

Phan Duy

(*) DN - em là bông lục bình xanh

 
Nhánh lẻ dòng sông
trôi mãi
như bông lục bình sinh ra để bấp bênh.
 
Chiều bắt gặp một bông lục bình xanh trong mắt
có thể là riêng thôi.
 

 

Cục mịch quê mùa xuôi ngược
nhánh lẻ dòng sông
vẫn trôi và nâng niu màu xanh thẳm
trên sông sóng chẳng dịu hiền.
 
Mong manh
nhánh lẻ
băng qua ngần ấy nẻo đời.
 
Xa xa
hai phía - sau và trước
một bông lục bình xanh mải miết.
 
Sinh ra đâu phải lụn tàn.
 
Nhánh lẻ cứ nhẹ nhàng ôm nước
nhuộm cuộc đời
bằng màu xanh trong mắt.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Lục bình xanh