29/11/2019 - 20:36

Lò giết mổ heo gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Thốt Nốt tiếp tục phản ánh Lò giết mổ heo do ông Thái Tùng Sơn làm chủ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống người dân. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Ngày 18-1-2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở giết mổ của ông Thái Tùng Sơn. Kết quả, xếp loại C (không đạt): cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Ngành thú y đã yêu cầu cơ sở phải trang bị bệ làm lông bằng chất liệu không rỉ; bố trí đủ các thiết bị, dụng cụ dùng trong khu vực giết mổ; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn không để lộ thiên gây mùi hôi; xử lý hệ thống nước rửa thân thịt và nước thải đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường...

Ngày 18-7-2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra việc khắc phục các điều kiện nhằm đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường tại cơ sở giết mổ tập trung phường Thốt Nốt. Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở chưa khắc phục các nội dung, như: chưa bố trí đủ số lượng bệ làm lông, chưa bố trí đủ các thiết bị, dụng cụ dùng trong giết mổ, chưa có biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn (lông heo, tro) hiệu quả. 

Ngày 8-8-2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở giết mổ của ông Thái Tùng Sơn. Qua kiểm tra cho thấy cơ sở vẫn chưa cải thiện các tiêu chí của 13 nhóm chỉ tiêu để đảm bảo theo quy định (có 1 nhóm chỉ tiêu đạt, 5 nhóm chỉ tiêu lỗi nhẹ, 6 nhóm chỉ tiêu lỗi nặng (chưa trang bị đủ bệ làm lông, dụng cụ và thiết bị phục vụ giết mổ, nước thải,…) và 1 nhóm chỉ tiêu bị lỗi nghiêm trọng). Kết quả, xếp loại C (không đạt): cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Qua kết quả đánh giá xếp loại, cơ sở vẫn chưa khắc phục lỗi và tiếp tục bị xếp loại C, nhưng theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT không có quy định buộc ngừng hoạt động đối với cơ sở có 2 lần liên tục xếp loại C mà chỉ thông báo việc xử lý vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật cho cơ sở, kèm theo yêu cầu khắc phục các sai lỗi, thời hạn khắc phục và tổ chức thẩm định lại.

Căn cứ kết luận của ông Nguyễn Hữu Tặng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận tại cuộc họp tiếp và làm việc với ông Thái Tùng Sơn ngày 6-9-2019, UBND quận yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND phường Thốt Nốt tích cực hỗ trợ ông Thái Tùng Sơn trong quá trình di dời, đầu tư cơ sở giết mổ tập trung mới. Dự kiến, cuối năm 2019 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm do ông Thái Tùng Sơn làm chủ, sẽ dừng hoạt động.

Chia sẻ bài viết