31/03/2023 - 09:09

Linh hoạt, thuận lợi trong chi trả trợ cấp chính sách, xã hội 

ANH PHƯƠNG

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TP Cần Thơ và Bưu diện (BÐ) thành phố đã và đang phối hợp nhịp nhàng thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng (người có công), bảo trợ xã hội (BTXH). Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi, tiện ích cho đối tượng thụ hưởng.

Chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội tại BÐ Trung tâm Ninh Kiều. Ảnh: CTV

Quận Ninh Kiều có 2.338 đối tượng người có công, trong đó, có 1.675 đối tượng hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên; 5.868 đối tượng hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng. Hằng tháng, quận thí điểm chi trả không dùng tiền mặt qua Viettel-Pay cho khoảng 20% đối tượng thực hiện, còn lại chi trả bằng tiền mặt qua dịch vụ BÐ.

Năm 2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) quận Ninh Kiều phối hợp chi trả 36,053 tỉ đồng trợ cấp chính sách cho 20.667 lượt người có công, tỷ lệ 97,5%; trợ cấp xã hội cho 49.023 lượt đối tượng BTXH, số tiền trên 27,091 tỉ đồng, tỷ lệ 89%. Việc thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho người có công và đối tượng BTXH qua BÐ đã tạo thuận lợi, tiện ích cho các đối tượng thụ hưởng; giúp công chức ngành LÐ-TB&XH giảm áp lực công việc, tập trung giải quyết chuyên môn cũng như giảm rủi ro quá trình cấp phát tiền mặt. Ðồng thời, công chức LÐ-TB&XH các phường và nhân viên BÐ thường xuyên kiểm tra, rà soát và khắc phục, tháo gỡ tồn tại, vướng mắc phát sinh trong chi trả trợ cấp. Các phường quan tâm theo dõi, cập nhật tình hình biến động, điều chỉnh, chuyển đổi hệ số trợ cấp cho đối tượng, đảm bảo các đối tượng chính sách, BTXH trên địa bàn được trợ cấp đầy đủ, kịp thời theo quy định. Bà Nguyễn Thị Cẩm ở phường Tân An, nói: “Tôi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi 6 năm nay. Lúc trước, tôi ủy quyền con gái ký nhận trực tiếp qua BÐ Trung tâm Ninh Kiều và hiện nhận qua tài khoản thẻ. Tôi thấy, việc thực hiện chi trả trợ cấp rất thuận lợi, nhanh chóng và tiện ích đối với người thụ hưởng”.

Năm qua, phòng LÐ-TB&XH các quận, huyện phối hợp BÐ thực hiện chi trả trợ cấp chính sách cho 67.365 lượt người có công, số tiền 114,896 tỉ đồng, tỷ lệ 98,4%; chi trả trợ cấp cho 459.336 lượt đối tượng BTXH, số tiền trên 257,721 tỉ đồng, tỷ lệ 97,3%. Hai ngành phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thực hiện chi trả đúng quy trình, thời gian và đối tượng thụ hưởng. Hằng tháng, BÐ tổ chức điểm chi trả an toàn, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc mỗi xã, phường có ít nhất 1 điểm chi trả được bố trí rộng rãi, sạch sẽ. Ông Nguyễn Văn Ít, Giám đốc BÐ thành phố, nhận định: Công chức, viên chức 2 ngành phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chi trả trợ cấp an toàn, thuận lợi. Dịch vụ chi trả được bố trí tại các xã, phường, thị trấn; đội ngũ nhân viên chi trả phục vụ lịch sự, chu đáo, có kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp với đối tượng thụ hưởng trợ cấp. Hằng tháng, phòng LÐ-TB&XH quận, huyện chuyển sang BÐ danh sách đối tượng thụ hưởng trợ cấp chính sách, xã hội để chi trả. Sở LÐ-TB&XH tranh thủ phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin mới liên quan chế độ, chính sách người có công và BTXH, giúp nhân viên BÐ phụ trách chi trả nắm đầy đủ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, có thể ứng xử nhạy bén, linh hoạt, giải đáp thắc mắc thường gặp từ các đối tượng thụ hưởng. Hai đơn vị tăng cường kiểm tra, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác chi trả cũng như mức độ hài lòng của các đối tượng thụ hưởng chế độ, chính sách trên địa bàn.

Theo Sở LÐ-TB&XH thành phố, thời gian tới, 2 ngành phối hợp kịp thời cập nhật, trao đổi thông tin, quan tâm kiểm tra, giám sát để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chi trả trợ cấp. Sở LÐ-TB&XH thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 20/2021/NÐ-CP về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH và Nghị quyết số 13/2022/NQ-HÐND về quy định mức chuẩn, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NÐ-CP. Ðồng thời, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với đối tượng BTXH…

Chia sẻ bài viết