18/04/2019 - 08:35

Liên thông nội bộ thủ tục hành chính về lý lịch tư pháp 

Nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức, từ ngày 1-4-2019, Sở Tư pháp TP Cần Thơ đã thực hiện liên thông nội bộ TTHC cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) với các thủ tục khác tại Sở Tư pháp.

Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp.

Từ ngày 1-4-2019, khi người dân thực hiện các TTHC mà hồ sơ có yêu cầu về LLTP, sau khi tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ chuyển hồ sơ cấp Phiếu LLTP đến phòng chuyên môn có thực hiện các TTHC liên quan để thực hiện song song với thực hiện thủ tục cấp phiếu LLTP. Cụ thể: Người dân đến thực hiện thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức tư pháp sẽ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận sẽ chuyển hồ sơ cấp phiếu LLTP đến Phòng LLTP để thực hiện thủ tục. Thời gian cấp phiếu LLTP là 10 ngày làm việc. Trong trường hợp cấp phiếu LLTP trước hạn, Phòng LLTP sẽ chuyển ngay hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đối với trường hợp thủ tục liên thông với thủ tục cấp phiếu LLTP cần xác minh hoặc theo quy định có thời hạn bằng hoặc nhiều hơn 10 ngày làm việc thì thời hạn ghi trên phiếu hẹn là tổng thời hạn của thủ tục liên thông với thủ tục cấp phiếu LLTP cộng với 3 ngày làm việc.

 Các thủ tục được liên thông nội bộ liên quan đến LLTP gồm:

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- Bổ nhiệm công chứng viên;

- Bổ nhiệm lại công chứng viên;

- Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; 

- Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư;

- Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi năm 2012;

- Nhập quốc tịch Việt Nam; 

- Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước;

- Thôi quốc tịch Việt nam;

- Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Bà Châu Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: Hiện nay có hai cách để cá nhân, tổ chức lựa chọn khi làm TTHC ở Sở Tư pháp là làm theo thủ tục thông thường hoặc yêu cầu liên thông nội bộ trong việc thực hiện TTHC. Người dân nên lựa chọn cách làm nào có lợi cho mình nhất, ít tốn kém chi phí, thời gian đi lại. Ví dụ như việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, nếu không thực hiện theo thủ tục liên thông này, cá nhân muốn cấp chứng chỉ hành nghề luật sư phải đến Sở Tư pháp yêu cầu cấp phiếu LLTP (thời gian là 10 ngày làm việc), sau khi có phiếu LLTP, cá nhân này tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Đoàn Luật sư (thời gian thực hiện là 7 ngày làm việc). Đoàn luật sư sẽ đem kết quả kiểm tra hồ sơ gửi lại cho Sở Tư pháp để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (thời gian thực hiện là 7 ngày làm việc). Như vậy, tổng thời gian thực hiện là 24 ngày làm việc và phải đi lại nhiều lần. Trong khi đó, đối với thực hiện liên thông nội bộ TTHC, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư không cần phải thực hiện cấp phiếu LLTP trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư mà được thực hiện đồng thời. Người nộp hồ sơ gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP (Tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP theo mẫu quy định; bản sao Giấy chứng minh nhân dân; bản sao hộ khẩu, sổ tạm trú- trong trường hợp không có nơi đăng ký hộ khẩu thướng trú…) tại Đoàn Luật sư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp sẽ tiến hành thực hiện việc cấp phiếu LLTP cùng với cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. Về lệ phí cấp phiếu LLTP, trong trường hợp cá nhân có nhu cầu nộp tại Đoàn Luật sư, đề nghị Đoàn Luật sư thu hộ Sở Tư pháp theo mức phí quy định. Trường hợp cá nhân không có nhu cầu, Sở Tư pháp sẽ thực hiện thu khi cá nhân đến nhận chứng chỉ hành nghề luật sư tại Sở Tư pháp (trong trường hợp này người nộp hồ sơ tại Đoàn Luật sư nhưng sẽ được nhận kết quả tại Sở Tư pháp cùng lúc với phiếu LLTP và chứng chỉ hành nghề luật sư). Tổng thời gian thực hiện thủ tục liên thông nội bộ này không quá 14 ngày làm việc. Ngoài ra, trong trường hợp cấp phiếu LLTP nhưng người nộp hồ sơ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Sở Tư pháp sẽ chuyển lại hồ sơ của cá nhân đó cho Đoàn Luật sư để xem xét.

Bà Châu Thị Minh cho biết thêm: Việc thực hiện liên thông nội bộ đối với TTHC cấp phiếu LLTP không làm tăng thêm khối lượng công việc cũng như khó khăn cho cán bộ thực hiện. Tuy nhiên, để làm tốt việc thực hiện liên thông nội bộ này cần các phòng chuyên môn nghiệp vụ tích cực phối hợp cũng như trách nhiệm thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định. Sở Tư pháp đã chỉ đạo Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các TTHC được liên thông nội bộ đúng kế hoạch đề ra; hướng dẫn, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc liên thông và tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục biết để thực hiện. Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo Phòng LLTP phải chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác minh hồ sơ cấp phiếu LLTP  đúng và trước thời hạn để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các TTHC tiếp theo.

Bài, ảnh: Tuyết Nhung

Chia sẻ bài viết