05/06/2023 - 08:24

Làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ cùng các cấp ủy đảng trực thuộc đã lãnh đạo tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC), viên chức (VC), người lao động, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm theo lời Bác dạy bằng những hành động thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tập thể thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức triển khai đến CB, ĐV, CC, VC nghiên cứu học tập. Các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa, theo chủ đề hằng năm; tổ chức triển khai, hướng dẫn CB, ĐV xây dựng kế hoạch, cam kết học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của CB, ĐV và người đứng đầu, tạo thành phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm thiết thực.

Điển hình như Đảng ủy Trường Chính trị thành phố lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đa dạng hình thức triển khai nội dung học tập và làm theo gương Bác. Theo đồng chí Bùi Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Đảng ủy Trường lãnh đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện, chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thi hái hoa dân chủ… gắn với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; xây dựng mô hình "năm tốt" (quản lý tốt, giảng dạy tốt, nghiên cứu tốt, học tập tốt, phục vụ tốt) trong hoạt động của Trường. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, CB, ĐV, VC chủ động đổi mới phương pháp dạy - học theo phương châm "3 tăng" (tương tác, thảo luận, giải quyết tình huống thực tiễn), "3 giảm" (thụ động, độc thoại, làm việc riêng)...

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: "Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện chỉ đạo các chi bộ tổ chức quán triệt trong ĐV, VC và nhân viên các chuyên đề hằng năm; qua đó tạo nên phong trào thi đua và làm theo gương Bác tích cực, hiệu quả". Tiêu biểu CB, ĐV, VC, nhân viên của đơn vị thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CB y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; đổi mới công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh; đảm bảo an toàn trong phẫu thuật; bệnh viện xanh, sạch, đẹp… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, 2022.

Việc học tập và làm theo gương Bác được cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện thông qua các hoạt động và phong trào thiết thực gắn với các mô hình "Dân vận khéo", như: trao học bổng, xe đạp, tập, sách và nhiều phần quà tặng học sinh nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa; vận động xây dựng nhà Nhân ái, nhà Nghĩa tình đồng đội, khám phát thuốc miễn phí; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; mô hình "Nuôi heo đất"; phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phong trào "CB, CC, VC thi đua thực hiện văn hóa công sở"; Đội tiếp sức người bệnh, Đội Thầy thuốc tình nguyện… Các cơ quan, đơn vị tập trung cải cách hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt, thực hiện các nội dung của Kết luận số 01 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW và các quy định về nêu gương; tập thể và cá nhân của các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch làm theo cụ thể gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; CB, ĐV, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…

Chia sẻ bài viết