16/07/2018 - 09:40

Đảng bộ quận Cái Răng

Làm theo lời Bác bằng những hành động thiết thực 

2 năm qua, Quận ủy Cái Răng đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Nhân dân khu vực Thạnh Mỹ (phường Thường Thạnh) đang kè mé sông chuẩn bị nâng cấp đường.

Việc học tập và làm theo Bác ở quận Cái Răng đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình, Đảng ủy phường Thường Thạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện phong trào thi đua "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Theo đồng chí Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Thường Thạnh, qua phát động 100% tập thể chi bộ và các đảng viên đăng ký làm theo Bác. Các chi bộ đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, chọn những nội dung chuyên đề có liên quan nhiệm vụ chính trị để trao đổi các giải pháp phấn đấu thực hiện hiệu quả. Qua đó, xuất hiện các mô hình hiệu quả: thành lập 3 đội giặm vá đường; vận động tiểu thương buôn bán trật tự xây dựng chợ văn minh; vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc làm các tuyến giao thông; các cán bộ, công chức cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Trong các mô hình, nổi bật là đội giặm vá đường ở khu vực Thạnh Mỹ đã vận động các mạnh thường quân, bà con trong khu vực đóng góp tiền, công sức xây dựng, giặm vá đường và các đập phục vụ việc đi lại của bà con được thuận lợi. Ông Nguyễn Trung Hiếu là một trong những người tiên phong phối hợp cùng cán bộ khu vực thực hiện huy động xã hội hóa hơn 70 triệu đồng xây dựng, giặm vá đường và các đập. Ông Hiếu bộc bạch: "Tôi thấy việc gì có lợi cho cộng đồng dân cư thì nên làm. Thấy đường hay đập bị hư hỏng, gia đình tôi vận động mạnh thường quân rồi cùng cán bộ khu vực huy động một số bà con sửa chữa, giặm vá, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực khang trang mà việc lưu thông của bà con cũng dễ dàng".

Theo đồng chí Huỳnh Hiếu Trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng, Quận ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc xem việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ thường xuyên. Từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sự đồng tình, tự giác tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn quận xuất hiện nhiều điển hình trên các lĩnh vực. Chẳng hạn như mô hình mượn đất dự án do chủ đầu tư chậm triển khai cho nông dân sản xuất tại phường Hưng Thạnh, giúp nông dân sản xuất và có thu nhập ổn định. Hay như mô hình đóng góp và tặng quần áo cho người nghèo tại khu vực Thạnh Mỹ phường Lê Bình, đã được người dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Các mô hình cá nhân giặm vá đường, cấp phát cơm miễn phí cho người nghèo, các chiến sĩ cảnh sát giao thông quét dọn đường, công an cứu người... Ngoài ra, các mô hình dân vận khéo của các đoàn thể chính trị- xã hội được phát huy và nhân rộng trong hệ thống và ra nhân dân…

Đồng chí Huỳnh Hiếu Trực cho biết: "Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân...".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết