07/12/2012 - 22:19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Lâm Đồng cần phát huy thế mạnh du lịch, nông nghiệp công nghệ cao

Trong 2 ngày 6 - 7/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương từ Đại hội XI của Đảng đến nay; việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; việc quản lý, sử dụng, bảo vệ rừng, đất rừng, đất nông, lâm trường và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sáng 7-12, tại thành phố Đà Lạt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo của tỉnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Lâm Đồng đã tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tập trung vào 5 khâu đột phá: phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và dịch vụ; xây dựng thành phố Đà Lạt là thành phố du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia và khu vực; phát triển công nghiệp gắn với phát triển vùng nguyên liệu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, đến ngày 30-11 Lâm Đồng có 33/34 tổ chức Đảng tiến hành xong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua kiểm điểm, không chỉ thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm mà còn có sự thống nhất cao về đánh giá, nhận thức các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương và tỏ rõ sự đồng thuận, quyết tâm cao trong khắc phục sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân; đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên của Đảng bộ, tạo chuyển biến thực sự, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương thời gian tới.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Trung ương cho phép trình đề án "Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố du lịch, nghỉ dưỡng đặc thù của quốc gia và mang tầm quốc tế" vào quí II năm 2013; sớm triển khai đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, nối Lâm Đồng với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Lâm Đồng là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng của khu vực và cả nước, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại; lại có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khai khoáng...

Tổng Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, Lâm Đồng cần tiếp tục vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, trước mắt tập trung chỉ đạo cho năm 2013, bên cạnh những thành tựu, thuận lợi, còn không ít những khó khăn, thách thức, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hết nặng nề cả về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Tổng Bí thư chỉ rõ: Lâm Đồng cần phát huy mạnh hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về du lịch, nông nghiệp ôn đới, các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, rau, hoa... mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổng Bí thư hoan nghênh đề xuất của Lâm Đồng về việc xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững, nhân rộng mô hình nông nghiệp chất lượng cao, quan tâm mở rộng thị trường, tăng cường liên kết, thực hiện quan hệ sản xuất phù hợp điều kiện mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổng Bí thư lưu ý, Lâm Đồng cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, quản lý rừng, đất rừng, đất nông, lâm trường; đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức, sắp xếp theo mô hình quản lý phù hợp, nhằm hạn chế khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay Bộ Chính trị đang chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 28 về nông - lâm trường quốc doanh, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường. Tổng Bí thư đề nghị Lâm Đồng đi sâu nghiên cứu, tham gia tích cực để tổng kết nội dung này, từ đó xác định mô hình thích hợp cho nông - lâm trường quốc doanh, đặc biệt là vấn đề đất đai. Là địa bàn có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, nhiều nét văn hóa đặc sắc, Lâm Đồng cần quan tâm hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công; chú trọng phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái... theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương.

Tổng Bí thư ghi nhận các kiến nghị của Lâm Đồng; yêu cầu các ban, bộ, ngành tổng hợp, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN)

Chia sẻ bài viết