26/03/2011 - 08:30

Kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

* Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo

Sáng 25-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng (lần II).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải gửi thư, lẵng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Sao Vàng tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của tổ chức Đoàn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, rường cột của dân tộc, lực lượng xung kích sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để biến Nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể trong phong trào thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đoàn thanh niên luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh niên, góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ xung kích, sáng tạo, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các cấp Bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tích cực xây dựng các điển hình tiên tiến để đông đảo thanh niên, thiếu nhi học tập, noi theo; đi đầu trong xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, ích kỷ; xứng đáng là tổ chức thanh niên cộng sản được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Đồng chí nhấn mạnh hoạt động của Đoàn, của Đội cần gắn với các nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh. Đoàn thanh niên tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Tổ chức Đoàn thường xuyên quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, định hướng cho thanh niên học tập về các mặt, tiến công và làm chủ khoa học - công nghệ, nghiệp vụ quản lý, rèn luyện tay nghề để làm giàu cho đất nước, cho gia đình và bản thân. Đồng chí nêu rõ: Đoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong một môi trường chính trị, xã hội lành mạnh; xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên vững mạnh toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên, sinh viên. Các cấp bộ Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam cả trong nước và ở nước ngoài bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khắc phục một số hoạt động còn mang tính hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Đồng chí đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần mở rộng các hoạt động đối ngoại, góp phần đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết với các tổ chức thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đề cập đến công tác đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ thanh niên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền thường xuyên quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên và xây dựng Đoàn thanh niên, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NGUYỄN THỊ SỰ - QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết