30/08/2023 - 06:15

Ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023 

X.ÐÀO

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Phòng PC08) Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Ban Giám hiệu Trường Ðại học Tây Ðô tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)” năm 2023.


Đại diện Phòng PC08 Công an TP Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô ký cam kết thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên Trường Ðại học Tây Ðô. Các hoạt động cần có tính thiết thực cao, đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả và bám sát trọng tâm nhiệm vụ của ngành công an và công tác giáo dục trong năm 2023. 

Theo đó, Phòng PC08 Công an TP Cần Thơ trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT để cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên nhà trường hiểu và tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn. Ðội lái xe an toàn của Công ty TNHH Hồng Ðức cũng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên nhà trường. Chương trình còn tặng 30 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên nhà trường, hướng dẫn và cho 400 sinh viên ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, phát 500 tờ rơi tuyên truyền. Ðồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát tại khu vực cổng trường học để xác định các điểm phức tạp, bất cập về ATGT...

Chia sẻ bài viết