06/08/2022 - 08:55

Ký kết kế hoạch tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 

(CT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ vừa thống nhất, ký kết kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc BHXH thành phố, đến dự lễ ký kết. 

Đại diện lãnh đạo BHXH và Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tham gia ký kết kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, BHXH và Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT và mục đích, ý nghĩa của ứng dụng VssID-BHXH số. Ðồng thời, BHXH và Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, viết tin bài tuyên truyền về các chuyên đề trong lĩnh vực BHXH, BHYT cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố.

Hằng năm, Ủy ban MTTQVN thành phố có chương trình phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ, tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Giám sát việc tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đã ký kết giữa cơ quan BHXH với các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động, tuyên truyền BHXH, BHYT; nhân rộng những mô hình tiên tiến.

Căn cứ kế hoạch phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các quận, huyện phối hợp cơ quan BHXH cùng cấp phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tổ chức quán triệt trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên ở địa phương, ban công tác mặt trận ấp, khu vực, chi, tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội. Ðồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo, người thân và gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT...

Tin, ảnh: H.D

Chia sẻ bài viết