12/05/2010 - 20:49

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

Kịp thời chấn chỉnh nhiều hạn chế, thiếu sót

Được đầu tư nối mạng Internet và cài đặt phần mềm tiếp nhận và trả kết quả, từ đầu năm 2010 đến nay Bộ phận một cửa xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính và giải quyết hồ sơ cho người dân.  

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, các cơ quan chức năng và lãnh đạo nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền. Qua kiểm tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh được nhiều hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thực hiện kiểm tra công tác CCHC ở đơn vị mình, nên chất lượng giải quyết hồ sơ cho người dân chưa tốt, thậm chí có nơi xảy ra tiêu cực, làm phiền hà người dân.

Theo ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trong năm 2009 và 4 tháng đầu năm 2010, Sở Nội vụ đã thành lập đoàn, tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác CCHC tại các sở, ngành thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra, Đoàn đã kịp thời phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót và kịp thời nhắc nhở, đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục, từ đó từng bước nâng cao chất lượng CCHC. Điển hình như ở huyện Thới Lai, sau khi được nhắc nhở đã xây dựng đề án đầu tư hơn 400 triệu đồng mua máy vi tính trang bị cho các xã, thị trấn; khắc phục tình trạng thiếu cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) ở Văn phòng UBND, HĐND huyện. Ở huyện Cờ Đỏ, qua kiến nghị của đoàn kiểm tra thành phố, đến nay huyện cũng đã xây dựng đề án đầu tư hơn 1 tỉ đồng để trang bị máy vi tính cho các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã Đông Thắng, Thới Xuân mở rộng diện tích phòng làm việc bộ phận một cửa...

Công tác kiểm tra cũng giúp nhiều địa phương khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động hành chính. Ông Nguyễn Huỳnh Lam Đa, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cho biết: “Trước đây, UBND xã đã nối mạng Internet và cài đặt phần mềm tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ), nhưng do máy vi tính cũ kỹ, xuống cấp nên chỉ sử dụng thời gian ngắn đã bị hư. Qua đợt kiểm tra công tác CCHC cuối năm 2009, huyện đề nghị xã phải nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Đầu năm 2010, UBND xã đã trích ngân sách 12 triệu đồng mua 1 bộ máy vi tính mới để nối mạng Internet và cài đặt phần mềm TN&TKQ. Hiện giờ, việc quản lý hồ sơ, ra phiếu hẹn cho người dân ở bộ phận TN&TKQ của xã được thực hiện trên máy vi tính rất thuận tiện và khoa học; các công văn của huyện gửi đến xã và ngược lại cũng được thực hiện bằng hộp thư điện tử, vừa hạn chế văn bản, giấy tờ, vừa nhanh chóng hơn”. Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Phong Điền, năm 2009, UBND huyện thành lập đoàn, tổ chức 2 đợt kiểm tra CCHC ở các xã, thị trấn. Qua đó, Đoàn đã phát hiện được nhiều hạn chế ở các đơn vị, chủ yếu là chưa xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC, chưa triển khai Chỉ thị 02/2009/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về “Chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính”, chưa nối mạng Internet, chưa ứng dụng phần mềm TN&TKQ vào các hoạt động hành chính, một số CBCC chưa đạt chuẩn trình độ..., và đề nghị khắc phục. Nhờ vậy, đến nay công tác CCHC của huyện Phong Điền đã có bước chuyển biến mới đáng khích lệ.

Ở huyện Thới Lai, việc kiểm tra công tác CCHC cũng được UBND huyện thực hiện khá tốt. Ông Hồ Hồng Sương, Phó Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, cho biết: Ngoài đoàn kiểm tra của UBND huyện, năm qua, Huyện ủy cũng thành lập đoàn để giám sát công tác CCHC các cơ quan, đơn vị trong huyện. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số xã, thị trấn chưa thực hiện tốt việc mặc đồng phục, đeo thẻ công chức; chưa ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính, chưa niêm yết đầy đủ Chỉ thị 02/2009/CT-UBND của UBND thành phố về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính của UBND thành phố, chưa niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính... Đoàn kiểm tra, giám sát huyện đã chấn chỉnh, đến nay các xã, thị trấn cơ bản đã khắc phục những hạn chế này.

UBND huyện Vĩnh Thạnh cũng là đơn vị thực hiện tốt việc kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Ông Lê Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thạnh, kể: “Năm 2009, qua kiểm tra công tác CCHC tại các xã, thị trấn, chúng tôi nhận thấy cơ sở vật chất của nhiều xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân. Chúng tôi đã kiến nghị UBND huyện đầu tư trên 300 triệu đồng mua sắm, trang bị thêm cho mỗi xã, thị trấn một bộ vi tính, máy photocopy, quầy tiếp công dân và 1 ti vi, bàn ghế phục vụ dân ngồi chờ; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng CNTT... Nhờ vậy, đến nay, hầu hết bộ phận một cửa của các xã, thị trấn đều có cơ sở vật chất bảo đảm và đã ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính”.

Tuy nhiên, theo nhận xét của Ban Chỉ đạo CCHC thành phố, bên cạnh những nỗ lực đó, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thực hiện việc kiểm tra công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị mình, nên những hạn chế trong công tác CCHC chậm được chấn chỉnh, khắc phục dẫn đến chất lượng giải quyết hồ sơ cho người dân chưa tốt; chưa kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ của CBCC, dẫn đến nhiều trường hợp sai phạm phải xử lý kỷ luật. Như trường hợp Nguyễn Văn Thức, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ), do làm “cò” hồ sơ cho bà con, vừa bị kỷ luật tháng 3-2009. Ông Lư Thanh Hiền, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, khẳng định: “CBCC nhũng nhiễu người dân, vi phạm trong thực thi công vụ trước hết là do lãnh đạo cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát CBCC của mình”.

* * *

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: “Bên cạnh thực hiện kiểm tra công tác CCHC theo định kỳ và kiểm tra theo chuyên đề, năm nay, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương và đơn vị thực hiện kiểm tra đột xuất về việc chấp hành quy tắc ứng xử của CBCC; việc thực hiện Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của UBND thành phố về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính; việc thực hiện bộ thủ tục hành chính đã được công bố đến các sở, ngành thành phố và quận, huyện, xã, phường, thị trấn”. Ông Nguyễn Khải Hoàn cũng khẳng định, đến thời điểm này, Sở Nội vụ đã thành lập đoàn kiểm tra và sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hy vọng, với hình thức kiểm tra mới, năm nay những hạn chế, thiếu sót trong CCHC của thành phố sẽ được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết