03/12/2021 - 20:25

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,5%

(CT) - Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, song kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nước ta trong tháng 11-2021 tiếp tục đà tăng và tính chung 11 tháng của năm 2021 tăng khá mạnh so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11-2021 cả nước ước tính đạt 29,9 tỉ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 299,67 tỉ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 78,99 tỉ USD, tăng 11,1%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 220,68 tỉ USD, tăng 20%, chiếm 73,6%.

Có 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước tính đạt 3,57 tỉ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước); nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 266,75 tỉ USD, tăng 18% và chiếm 89% (tăng 0,4 điểm phần trăm); nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 21,4 tỉ USD, tăng 15,4% và chiếm 7,1% (giảm 0,2 điểm phần trăm)... Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 84,8 tỉ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 50,5 tỉ USD, tăng 16,8%. Ngoài ra, thị trường EU đạt 35,7 tỉ USD, tăng 11,9%; thị trường ASEAN đạt 25,9 tỉ USD, tăng 23,3%; Hàn Quốc đạt 20 tỉ USD, tăng 14,6%...

CHI MAI

Chia sẻ bài viết