09/06/2019 - 17:09

Đồng chí Trần Văn Chiến, Bí thư Chi bộ ấp Định Hòa B, xã Định Môn:

Kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ra đời rất kịp thời, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, Đảng bộ xã đã triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng bộ xã. Đồng thời, chỉ đạo 100% đảng viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên phát huy vai trò gương mẫu trong việc vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua. Qua thực hiện nghị quyết cho thấy, tư tưởng các đảng viên vững vàng, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhằm thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời kiên quyết đấu tranh, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự diễn hóa” trong nội bộ. Mỗi đảng viên trong chi bộ phải xây dựng ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao vai trò trách nhiệm; luôn gần dân, sát cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu phải là tấm gương để cấp dưới noi theo bằng những hành động cụ thể, thể hiện sự quyết tâm cao.

Theo tôi, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cần gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Trong xây dựng Đảng, cần thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm để đủ sức răn đe, giáo dục.

Tôi tin tưởng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị sẽ tạo sự chuyển biến thật sự, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết