25/11/2017 - 20:36

Kiến nghị giãn tiến độ thực hiện Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo số 227/BC-UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện các dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Theo đó, về Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ do AFD tài trợ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án (Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 26-11-2015), báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt (Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 13-4-2016). Hiện tại dự án đã và đang tiến hành thực hiện các gói thầu như: rà phá bom, mìn, vật nổ (đã hoàn thành); khảo sát địa chất; địa hình, thủy văn và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và các gói thầu tư vấn có liên quan...

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm hiện nay ước tính khoảng 553,23 tỉ đồng (trong khi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm phê duyệt dự án là 235,4 tỉ, tăng 317,82 tỉ đồng, tương ứng 235%). Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương là 341 tỉ đồng, vốn phát sinh 317,82 tỉ đồng. Do đó thành phố cần phải bố trí vốn đối ứng cho dự án khoảng 658,9 tỉ đồng. Dự án được đưa vào kế hoạch trong giai đoạn trung hạn 2016-2020 là 336 tỉ đồng, hiện tại vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương chưa cân đối được khoảng 322,9 tỉ đồng.

Trước tình hình khó khăn về vốn, ngày 9-8-2017, UBND TP Cần Thơ có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án sang giai đoạn sau năm 2020 hoặc chuyển vốn vay AFD cho dự án thuộc địa phương khác có nhu cầu bức thiết hơn và có khả năng cân đối vốn đối ứng để thực hiện. Ngày 24-8-2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn đề nghị UBND TP Cần Thơ rà soát, tính toán lại toàn bộ nguồn vốn, khả năng bố trí vốn đối ứng từ các nguồn ngân sách hợp pháp để thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên thực hiện và theo tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ, trên cơ sở đó xác định các giải pháp xử lý về nguồn vốn đối ứng cho dự án.

Thực hiện công văn này, UBND TP Cần Thơ đã tiến hành rà soát, khả năng bố trí vốn đối ứng từ các nguồn ngân sách hợp pháp thì tổng nhu cầu nguồn vốn từ năm 2018-2020 là khoảng 558 tỉ đồng. Dự án đã được bố trí vốn trong giai đoạn trung hạn 2016-2020 là 336 tỉ, phần vốn chưa cân đối được khoảng 222 tỉ thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát cân đối tìm nguồn.

Ngày 26-10-2017, UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với AFD để trao đổi về thực hiện giãn tiến độ dự án. UBND thành phố kiến nghị phương án giãn tiến độ và vốn đối ứng từ các nguồn ngân sách thành phố để thực hiện dự án. Cụ thể dự kiến phân đoạn đầu tư: dự án có tổng chiều dài toàn tuyến công trình là 5.160 m sẽ được phân đoạn, thực hiện đầu tư theo hình thức cuốn chiếu và chia thành 4 gói thầu (đoạn kè bảo vệ bờ phải dài 1.346m (gói số 1), đoạn kè bảo vệ bờ phải dài 1.364m (gói số 2), đoạn kè bảo vệ bờ trái dài 1.219,27m (gói số 3) và đoạn kè bảo vệ bờ trái dài 1.230,73m (gói số 4). Dự kiến phân kỳ vốn đầu tư theo từng năm giai đoạn 2018-2022.

UBND TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận thực hiện dự án đến ngày 30-4-2022 theo thỏa thuận tại buổi làm việc giữa AFD và UBND Cần Thơ.

HỒNG BẢO

Chia sẻ bài viết