18/09/2011 - 22:33

KIÊN GIANG: Thống nhất chủ trương thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục & Đào tạo về chủ trương thành lập Trường Đại học Kiên Giang. Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất về chủ trương thành lập Trường Đại học Kiên Giang trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Trường Đại học Thủy sản Nha Trang tại Kiên Giang và một số trường cao đẳng của tỉnh Kiên Giang (trừ Trường Cao đẳng Sư phạm).

Bộ tiếp tục thực hiện việc đầu tư, bố trí nguồn nhân lực đối với Trường Đại học Kiên Giang sau khi được thành lập. Đồng thời, Bộ cũng giao cho UBND tỉnh Kiên Giang, Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, Vụ Tài chính - Kế hoạch và các Vụ chức năng của Bộ xây dựng đề án trình Bộ GD& ĐT.

V.K.K

Chia sẻ bài viết