05/08/2020 - 21:16

Không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Ngày 5-8, Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm đại diện Tổng LÐLÐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã họp phiên thứ 2, chốt việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia cho hay, căn cứ cơ sở khoa học thực tiễn, dữ liệu dự báo của Chính phủ và của các chuyên gia, năm 2021 tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn. Vì vậy, Hội đồng Tiền lương quốc gia quyết định đề xuất phương án: Tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo tháng năm 2020 đến hết năm 2021 (không điều chỉnh trong năm 2021); đồng thời chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng. Có 9/13 thành viên tham gia bỏ phiếu tán thành phương án.

Với phương án đề xuất này, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ là: Vùng 1 giữ nguyên 4,42 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 3,92 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,43 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 3,07 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng quy định trong Nghị định số 90/2019/NÐ-CP được áp dụng cho người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp từ ngày 01-01-2020 theo 4 vùng.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, phương án không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ được Hội đồng Tiền lương quốc gia trình Chính phủ xem xét quyết định. Các ý kiến của Tổng LÐLÐ Việt Nam cũng sẽ được ghi nhận và trình
Chính phủ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết