24/09/2020 - 08:27

Không cần giấy ủy quyền trong trường hợp ông bà khai sinh cho cháu

Ông Nguyễn Văn Hải, ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt hỏi: Con tôi vừa sinh con. Do còn non ngày tháng, gặp bất tiện trong việc đi lại, nên tôi có thể thay con tôi đi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu không? Nếu được, có cần làm giấy ủy quyền hay không?

Về thắc mắc này, ông Trần Hữu Trí, công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND phường Tân Hưng, cho biết:

Trước đây, Thông tư 15/2015/TT-BTP có quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau: Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Kế thừa quy định này, Thông tư 04/2020/TT-BTP (có hiệu lực thi hành từ ngày 16-7-2020) cũng quy định trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Tuy nhiên, Thông tư 04/2020/TT-BTP đã bổ sung quy định sau: Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

Như vậy, kể từ ngày 16-7-2020, khi Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp có hiệu lực, ông, bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em đi đăng ký khai sinh cho trẻ, không cần có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ.

CHẤN HƯNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết