06/05/2014 - 22:13

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TRUNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Khen thưởng tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực sự có thành tích xuất sắc

(CT)- Ngày 6-5-2014, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy về việc chuẩn bị Hội nghị sơ kết và xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy và các đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy đã bàn, thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị vào ngày 16-5-2014, tại Hội trường Thành ủy. Đại biểu tham dự hội nghị gồm đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện CT03. Nội dung chính của hội nghị gồm báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện CT03, tham luận của 6 tập thể và cá nhân; khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 3 năm thực hiện CT03. Thường trực Thành ủy và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy cũng thống nhất các mặt công tác hậu cần, bảo đảm hội nghị diễn ra trang trọng, ý nghĩa, trên tinh thần tiết kiệm và xem xét việc khen thưởng 42 tập thể và 82 cá nhân có thành tích xuất sắc 3 năm thực hiện CT03 để khen thưởng tại hội nghị…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Văn phòng Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy cần chuẩn bị tốt việc mời đại biểu tham dự hội nghị và chuẩn bị tốt các nội dung của hội nghị; phối hợp với các cơ quan báo, đài thành phố và cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 3 năm thực hiện CT03 trước, trong và sau hội nghị. Việc xét khen thưởng 124 tập thể và cá nhân để khen thưởng tại hội nghị phải bảo đảm những tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc, có việc làm và mô hình cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội và phải ưu tiên khen thưởng những tập thể và cá nhân ở cơ sở…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết