27/05/2019 - 19:11

Khảo sát công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện

(CT)- Ngày 27-5-2019, Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát công tác quản lý nhà nước về chất thải tại các bệnh viện (BV) trên địa bàn thành phố. 

Theo báo cáo của BV Đa khoa thành phố, BV có 32 khoa, phòng và 600 giường bệnh. Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ, công nhân viên chức và bệnh nhân, thăm bệnh, nuôi bệnh ước tính khoảng 2.400kg/ ngày; lượng chất thải tái chế trong quý I-2019 là 6.535kg; lượng chất thải nguy hại trong quý I là 16.384kg. Hiện trạng vận chuyển chất thải rắn y tế được chia làm 2 loại; trong đó, chất thải y tế thông thường được hợp đồng với Công ty Công trình đô thị thành phố thu gom vận chuyển và xử lý hằng ngày; chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế nguy hại được hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xanh để vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, BV xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm bằng máy SterilWave 440. Nước thải BV được thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường bên ngoài với công suất hoạt động của hệ thống nước thải 540m3/ngày và đêm.

BV Lao & Bệnh Phổi có quy mô 200 giường với 106 công chức, viên chức. BV được đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y tế sử dụng công nghệ khử khuẩn bằng hơi nước bảo hòa ở nhiệt độ cao kết hợp với nghiền cắt… với tổng mức đầu tư trên 23 tỉ đồng và công suất thiết kế 140kg/giờ. Tính đến tháng 4-2019, BV đã ký hợp đồng tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại cho 8/14 BV thuộc cụm xử lý với đơn giá 17.000 đồng/kg chất thải. BV cũng là nơi thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm của các đơn vị cụm bàn giao lại cho Công ty Việt Xanh xử lý…

Cùng ngày, Đoàn khảo sát của Ban Đô thị cũng kiểm tra thực tế công tác quản lý nhà nước về chất thải tại BV Ung Bướu, BV Phụ sản, BV Y học Cổ truyền thành phố.

Đoàn khảo sát đánh giá cao một số BV trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất thải, thực hiện đúng theo quy định của phát luật. Tuy nhiên, đoàn cũng ghi nhận hệ thống xử lý nước thải của một số BV lỗi thời nhưng chưa được đầu tư nâng cấp; nước thải xử lý không đạt trước khi thải ra môi trường bên ngoài... Đoàn khảo sát cũng đề nghị các BV tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý chất thải tại các BV; các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra môi trường tại các BV...

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết