30/06/2020 - 20:06

Khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển huyện Thới Lai 

(CT)- Sau gần 3 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ðến dự phiên bế mạc ngày 30-6 có đồng chí Ðào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày làm việc hôm qua, ÐH đã nghe Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 ủy viên (khuyết 1 ủy viên), bầu đồng chí Nguyễn Văn Hồng làm  Bí thư Huyện ủy, bầu các đồng chí Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thành Út giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có 7 ủy viên, bầu đồng chí Nguyễn Văn Bỉ, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. ÐH đã bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ÐH đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

ÐH đã biểu quyết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025 là: huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng thị trấn Thới Lai trở thành đô thị loại IV; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã ra mắt trước ÐH và hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết ÐH vào cuộc sống, xây dựng huyện Thới Lai ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết