03/10/2008 - 08:04

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X 

Sáng 2-10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X họp Hội nghị toàn thể lần thứ tám.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X họp Hội nghị toàn thể lần thứ tám để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Trên cơ sở đó, Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị báo cáo của Chính phủ trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư nêu bật một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta từ cuối năm 2007 đến nay, nổi bật là trong 9 tháng năm 2008, việc kiềm chế lạm phát và giảm nhập siêu đạt được kết quả bước đầu, tốc độ tăng giá chậm lại; các cân đối kinh tế vĩ mô được cải thiện, đồng thời nhiều mặt của nền kinh tế tiếp tục duy trì được sự phát triển. Tốc độ tăng trưởng khá cao (6,5-7%), sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tốt, sản xuất công nghiệp giữ được tốc độ tăng giá trị sản xuất gần tương đương so với những năm trước, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu gấp gần hai lần so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, công tác đối ngoại đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém và đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

 

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí dự Hội nghị phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, thảo luận dân chủ, tập trung phân tích, làm rõ những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua mà trực tiếp là năm 2008 và ý nghĩa của những thành tựu ấy trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những khó khăn và phức tạp mới; chỉ ra những yếu kém của nền kinh tế, những lý do khách quan và chủ quan dẫn đến những yếu kém đó, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, điều hành và quản lý để rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X sẽ làm việc từ 2-10 đến ngày 4-10 .

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết