15/10/2014 - 20:03

Kết quả thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính năm 2014

(CT)- Sở Nội vụ TP Cần Thơ vừa công bố kết quả thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp Sở, cấp huyện và cấp xã.

Tổng số CBCCVC dự thi là 787 trường hợp (trong đó, 7 trường hợp vắng). Qua kết quả thi cho thấy, hầu hết các đơn vị đều giảm điểm so với năm 2013. Cụ thể, trung bình toàn thành phố giảm 7,56 điểm (trong đó, cấp sở giảm nhiều nhất với 9,39 điểm, cấp huyện giảm 6,46 và cấp xã giảm 5,25 điểm). Tỷ lệ CBCCVC chọn sai đáp án ở nội dung Chỉ thị 01/2012/CT-UBND và Chỉ thị 02/2009/CT-UBND đã giảm đáng kể so với các năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ CBCCVC chọn sai ở các nội dung về Kế hoạch CCHC của quận, huyện mình, các quy định về thủ tục hành chính lại chiếm cao. Một phần khách quan là do cơ cấu đề thi có thay đổi so với năm 2013, tuy nhiên nguyên nhân chủ quan là do các CBCCVC dự thi chưa nắm được các nội dung về CCHC đặc biệt là nội dung về Kế hoạch CCHC cấp huyện và các quy định về thủ tục hành chính, công tác triển khai quán triệt của các đơn vị chưa được sâu sát dẫn đến việc CBCCVC không nắm rõ…

Trên cơ sở kết quả này, Sở Nội vụ thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị có kế hoạch triển khai cho CBCCVC về kiến thức CCHC của thành phố như: Kế hoạch CCHC của thành phố và của đơn vị, Chỉ thị số 01, Chỉ thị số 02, Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có thành tích cao, nhằm khích lệ tinh thần làm việc của CBCCVC; đồng thời, có hình thức xử lý đối với các trường hợp vắng thi không phép làm ảnh hưởng đến kết quả chung của cả đơn vị.

C.H

Chia sẻ bài viết