07/07/2020 - 08:17

Kết nối thị trường cho doanh nghiệp ngành thực phẩm 

(CT)- Theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, năm 2019, Hội đã xét duyệt và cấp chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao-Chuẩn hội nhập” cho 28 doanh nghiệp ngành thực phẩm trên cả nước.

Doanh nghiệp trưng bày, quảng bá sản phẩm bánh ngọt tại hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019.

Năm 2020, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ngành thực phẩm thực hành, tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng: Global GAP, Local G.A.P, HACCP, ISO 22000… Cùng đó, Hội sẽ đánh giá, kết nạp doanh nghiệp “Hàng Việt Nam chất lượng cao-Chuẩn hội nhập”. Ðồng thời, giới thiệu, quảng bá về Bộ tiêu chí và các doanh nghiệp đã đạt “Hàng Việt Nam chất lượng cao-Chuẩn hội nhập” tại các sự kiện của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao; tập trung kết nối thị trường nước và xuất khẩu cho doanh nghiệp ngành thực phẩm.

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết