02/07/2020 - 06:25

Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy:

Huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng quận Bình Thủy phát triển toàn diện 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy thực hiện đạt 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra. Những kết quả đó đã góp phần đưa Bình Thủy ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Hôm nay, ngày 2-7-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết:

- Thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, quận Bình Thủy phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 8,73%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 24.371 tỉ đồng (tăng 9.139 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ); thương mại - dịch vụ ước đạt 9.458 tỉ đồng (tăng 4.618 tỉ  đồng so năm 2015).

Quận phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị; tập trung thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng nông sản có giá trị cao, góp phần hình thành vành đai xanh của thành phố...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận đã đầu tư ngân sách trên 1.173 tỉ đồng, cùng với nguồn vốn ODA và vận động xã hội hóa thực hiện trên 75 công trình, dự án. Công tác chỉnh trang đô thị đạt nhiều kết quả tích cực, xây dựng nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Quận đã xây dựng, sửa chữa 83 căn nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hơn 2,9 tỉ đồng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; có 29/31 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng của hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngày càng nâng cao. Tất cả 8 phường đạt chuẩn “phường văn minh đô thị”. Quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững.

Theo đánh giá của Quận ủy, hệ thống chính trị quận tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Sự chuyển biến đó thể hiện qua những mặt công tác cụ thể nào, thưa đồng chí?

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy đảng trong quận quan tâm thực hiện thường xuyên, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận trong nhân dân. Các cấp ủy tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, bình quân 92,12% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 94,39% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, toàn quận kết nạp được 602 đảng viên.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị quận tiếp tục được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình. Trong nhiệm kỳ, quận cử 40 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 332 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 13 đồng chí học thạc sĩ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng...

Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục nâng chất Nghị quyết số 02-NQ/QU của Quận ủy về phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở, tạo được điểm nhấn nổi bật trong công tác cán bộ, giúp cán bộ rèn luyện qua thực tiễn. Hệ thống chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động...

Một góc đô thị quận Bình Thủy. Ảnh: Thanh Trần

Thưa đồng chí, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên vào dự thảo Văn kiện trình ÐH Ðảng bộ quận, Ban Chấp hành (BCH) Ðảng bộ quận đã xác định mục tiêu và khâu đột phá nào để thúc đẩy quận phát triển nhanh, bền vững trong 5 năm tới?

- BCH Ðảng bộ quận dự thảo mục tiêu để phát triển quận giai đoạn 2020-2025 là tăng cường xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ðồng thời, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành một trong những quận trung tâm của thành phố; là đô thị văn minh theo hướng hiện đại, là trung tâm phát triển dịch vụ logistics, là điểm đến du lịch an toàn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đô thị hóa của thành phố.

Dự thảo Văn kiện trình ÐH cũng đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 48.000-50.000 tỉ đồng; tạo việc làm 2.500 lao động/năm; đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%; phát triển 400 đảng viên; hằng năm, 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên...

BCH Ðảng bộ quận xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là: nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp và trình độ, năng lực thực tiễn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, phát triển dịch vụ logistics; phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, tiềm năng, lợi thế của quận đẩy mạnh phát triển du lịch...

Thưa đồng chí, để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Ðảng bộ quận đề ra những nhiệm vụ, giải pháp gì?

- Ðể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, BCH Ðảng bộ quận đã dự thảo các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng đô thị. Tăng cường phối hợp các cơ sở cung ứng dịch vụ logistics, nhằm đẩy mạnh phát triển đồng bộ các dịch vụ về bến bãi, hệ thống kho, bảo quản, vận chuyển với phương thức hoạt động tiên tiến. Ðẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị mới, khu tái định cư, nhà ở xã hội, đáp ứng yêu cầu của quá trình đô thị hóa.

Quận chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng “công nghiệp - thương mại - dịch vụ, du lịch - nông nghiệp đô thị”. Quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng và sớm đưa vào hoạt động cụm tiểu thủ công nghiệp của quận tại phường Thới An Ðông. Phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế như sân bay, cảng, khu công nghiệp, các di tích lịch sử - văn hóa, vườn cây ăn trái để đưa dịch vụ, du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng của địa phương. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông sản có chất lượng và giá trị cao, từng bước hình thành tiểu vùng nông nghiệp sinh thái đô thị khu trung tâm theo định hướng vành đai thực phẩm thành phố.

Song song đó là tập trung nâng chất các phường văn minh đô thị; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục. Thực hiện các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị quận tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng. Tập trung củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể...

Xin cảm ơn đồng chí. Chúc Ðại hội thành công tốt đẹp!

THANH THY (thực hiện)

Chia sẻ bài viết