29/07/2020 - 07:28

Huy động 459.975 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới 

(CT)- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 6-2020, cả nước đã huy động được khoảng 459.975 tỉ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 5,4%; ngân sách địa phương chiếm 12,2%; vốn tín dụng chiếm 65,6%; cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp chiếm 5,3%; vốn doanh nghiệp chiếm 4,8%; còn lại huy động từ lồng ghép từ các chương trình, dự án.

Trung An là 1 trong 2 xã NTM nâng cao của TP Cần Thơ ra mắt đầu năm 2020.

Cả nước có 5.177 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 58,2% tổng số xã và tăng 371 xã so với cuối năm 2019. Có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bên cạnh đó, có 127/664 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, tăng 13 đơn vị so với cuối năm 2019 và 2 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Đến nay, có 54 tỉnh, thành phố ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và 38 tỉnh, thành ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Theo đó, cả nước có 168 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết