03/01/2013 - 21:25

Hướng đến nền nông nghiệp đô thị, tăng trưởng xanh

(CT)- Ngày 3-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Tổng kết ngành NN&PTNT năm 2012, triển khai kế hoạch công tác năm 2013". Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng một số sở ngành hữu quan, đại diện UBND các quận, huyện đến dự.

Theo Sở NN&PTNT, năm 2012 giá trị sản xuất toàn ngành ước thực hiện 4.623 tỉ đồng, vượt 5,3% so với kế hoạch và tăng 3,2% so với năm 2011. Năm 2012 diện tích gieo trồng lúa của toàn thành phố đạt trên 228.180ha; sản lượng đạt gần 1,32 triệu tấn, vượt 6,44% so kế hoạch và tăng 2,33% so năm 2011. Thành phố đã xây dựng được 33 mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" với diện tích 8.890ha, thu hút trên 3.730 nông hộ tham gia. Lĩnh vực thủy sản được phát triển theo hướng tập trung, tăng cường liên kết để ổn định đầu ra và thực hiện nuôi theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm như: Global GAP, VietGAP, SQF… nên diện tích và sản lượng thủy sản đạt và vượt kế hoạch năm. Thời gian qua, thành phố đã hình thành các vườn cây ăn trái kiểu mẫu kết hợp với phát triển du lịch sinh thái cho thu nhập bình quân từ 100-200 triệu đồng/ha; chú trọng đầu tư các mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng sinh học gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Về Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố có 4 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 11 xã từ 9-13 tiêu chí, 18 xã từ 5-8 tiêu chí và 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đánh giá cao kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2012. TP Cần Thơ đang phấn đấu đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất sạch, tăng trưởng xanh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Phó Chủ tịch yêu cầu ngành nông nghiệp cần tổ chức lại sản xuất, thực hiện cơ giới hóa một cách đồng bộ, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và nhân rộng những mô hình hiệu quả kinh tế cao… Về lâu dài, ngành nông nghiệp cần tham mưu UBND thành phố đề ra chiến lược dài hơi, tận dụng lao động, đất đai, diện tích mặt nước để phát triển ngành nghề, xây dựng vùng chuyên canh... Đây là bước đi căn cơ đưa nông nghiệp thành phố phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết