27/04/2021 - 20:23

Cái Răng

Họp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND quận

(CT)-  Ngày 27-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng phối hợp Ủy ban Bầu cử (UBBC) quận tổ chức họp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 để hướng dẫn vận động bầu cử theo quy định của pháp luật và triển khai kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên.

Những người ứng cử đại biểu HĐND quận nghe triển khai nghị quyết của UBBC quận về việc lập và công bố danh sách chính thức 49 người ứng cử đại biểu HĐND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận triển khai kế hoạch gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; hướng dẫn kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động và tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử theo quy định của pháp luật…

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết