10/08/2020 - 06:03

Hơn 56.000 tỉ đồng tiền thuế được gia hạn

(CT) - Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, cơ quan thuế cả nước đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp để thực hiện thực hiện các thủ tục ưu đãi về thuế. Kết quả, có trên 180.000 đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với hơn 56.000 tỉ đồng tiền thuế được gia hạn. Cơ quan thuế cả nước đã thẩm định trên 41.000 hồ sơ của hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết số 42.

Trong tháng 8-2020, Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn trực tuyến Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 cho cơ quan thuế, cán bộ thuế để triển khai thực hiện xử lý nợ thống nhất trong toàn ngành thuế. Đồng thời thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; ban hành công văn chỉ đạo các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 69. Tổng cục chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ngay đối với những người nộp thuế hết thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41 nhưng không nộp kịp thời, đúng hạn vào ngân sách nhà nước để không phát sinh tăng nợ mới…

L.M

Chia sẻ bài viết