09/06/2012 - 22:24

Hội thảo khoa học toàn quốc “Giải pháp đột phá đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Trong hai ngày 9 - 10/6, Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Giải pháp đột phá đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” đã được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên dưới sự chủ trì của Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm tập hợp sự đóng góp trí tuệ của các nhà khoa học, các hội viên trong toàn quốc để đề xuất với Trung ương về giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, gần 100 tham luận của các đại biểu đã xoay quanh một số vấn đề trọng tâm như: Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; các mâu thuẫn trong phát triển giáo dục và việc giải quyết các mâu thuẫn đó nhằm đổi mới cách làm giáo dục ở Việt Nam; xây dựng nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; quán triệt quan điểm “kinh tế - giáo dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới hiện nay; bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên bằng hình thức đào tạo trực tuyến... Việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam không chỉ nhằm khắc phục tình trạng yếu kém, bất cập của nền giáo dục, mà còn góp phần chuyển hệ thống giáo dục sang một mô hình phát triển mới nhằm đáp ứng yêu cầu “đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế”.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục thành phố Hải phòng vì đã có nhiều thành tích trong công tác.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết