08/06/2016 - 15:31

Hội nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Xác định rõ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của chương trình đến hội viên, nông dân. Đồng thời, vận động người dân góp sức và vật chất cùng nhà nước xây dựng NTM. Hiểu được lợi ích của chương trình, hội viên, nông dân rất tích cực tham gia xây dựng NTM.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng NTM, Hội Nông dân TP Cần Thơ triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng NTM. Các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ, mở hội nghị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi và gia đình nông dân văn hóa. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự lực tự cường vươn lên của nông dân; tạo sự đồng thuận trong nông dân. Đồng thời, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động ở chi, tổ hội, cũng như chất lượng hội viên.

 Mô hình nuôi bồ câu ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Hội Nông dân thành phố đã triển khai nhiều phong trào thi đua nhằm khích lệ hội viên và nông dân địa phương phát huy nội lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Cụ thể: Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng NTM; nông dân tham gia giữ gìn quốc phòng an ninh; thực hiện mô hình "gia đình nông dân văn hóa" hay "Hộ gia đình nông dân chung sức xây dựng NTM"… Các phong trào thi đua trong nông dân được các cấp Hội triển khai thực hiện đồng bộ đạt hiệu quả. Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ, mô hình kinh tế hợp tác… Phong trào được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của nông hộ, phát huy tính sáng tạo của nông dân, khai thác được những tiềm năng của địa phương, tạo sự phát triển cho kinh tế nông thôn. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi; những mô hình cho thu nhập cao từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm. Một số mô hình cho thu nhập cao, như: trồng nấm bào ngư, nuôi lươn, nuôi ếch, 2 lúa - 1 màu, sản xuất lúa giống chất lượng cao, cải tạo vườn tạp chuyển sang những loại cây trồng, như: chanh không hạt, vườn cây ăn trái… Các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi thu hút hàng trăm lao động ở nông thôn có việc làm, ổn định đời sống và giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Hội Nông dân phối hợp các đơn vị chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã… phát triển bền vững. Anh Trần Minh Tâm - một trong những hộ dân vươn lên thoát nghèo ở ấp B1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Những năm qua, thực hiện theo chủ trương của địa phương, tôi làm thêm lúa vụ 3 và áp dụng một số kỹ thuật trong canh tác. Vụ thu đông lúa trúng mà lại được giá. Nhờ vậy, không chỉ riêng gia đình tôi thoát nghèo, hầu hết người dân ở xã ngày càng khấm khá hơn. Ai cũng phấn khởi, đồng tình với xây dựng NTM".

Hỗ trợ nông dân có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giúp nông dân vay vốn đầu tư sản xuất. Thực hiện chương trình bảo vệ môi trường nông thôn, Hội Nông dân thành phố phối hợp với các sở, ngành tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn. Qua đó, nông dân đã cụ thể hóa bằng việc phát quang bụi rậm; thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Góp phần giữ gìn quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, thời gian qua, lực lượng nông dân phối hợp lực lượng công an xây dựng các cổng rào an ninh trật tự; chủ động tố giác tội phạm; xây dựng lối sống gia đình văn hóa, lành mạnh…

Có thể nói, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn ngày càng khẳng định vai trò trung tâm nòng cốt trong vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần cải thiện đời sống của người dân nông thôn, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò "đầu tàu" của lực lượng nông dân trong xây dựng NTM trong thời gian tới, bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Hội nông dân thành phố phối hợp với các ngành chuyên môn tiến hành khảo sát các mô hình sản xuất của nông dân trên địa bàn. Từ đó có phương án hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật một cách phù hợp, giúp nông dân sản xuất tránh rủi ro, phát triển đúng định hướng của thành phố. Đồng thời, tìm hiểu, nghiên cứu và tổ chức nông dân tham quan học tập các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao trong và ngoài thành phố. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa phong trào xây dựng NTM; vận động nông dân tham gia mô hình " Hộ gia đình chung sức xây dựng NTM", "Gia đình nông dân văn hóa", tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển sản xuất tăng thu nhập theo hướng an toàn, gắn với bảo vệ môi trường…

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết