28/06/2012 - 22:29

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

(CT)- Ngày 28-6-2012, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị. Điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Đặng Tuấn Liệt, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, chủ trì.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp thực hiện 4 đề án quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai thực hiện nhiều đề án cấp Ban. Việc phối hợp thực hiện công tác vận động quần chúng giữa Ban Dân vận các cấp và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Ban Dân vận các cấp cũng đã tham mưu cho các cấp ủy đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính; hướng dẫn và triển khai xây dựng “Tổ Dân vận ở thôn, bản, xóm, ấp, khu dân cư”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Dân vận các cấp cũng đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, từng bước phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tham gia giải quyết nhu cầu chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tín đồ tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, các chức sắc tôn giáo; đề xuất giải quyết kịp thời một số vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo, góp phần ổn định an ninh chính trị ở địa phương...

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận các cấp tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai thực hiện và hoàn thiện các đề án về công tác dân vận; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4. Ban Dân vận các cấp tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo. Ban Dân vận các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng nông thôn mới và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của khối dân vận và ban dân vận các cấp...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu của các tỉnh, thành tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; nêu những cách làm hay, những điển hình, kinh nghiệm tốt cũng như những khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết ghi nhận những ý kiến đóng góp của các địa phương. Đồng chí mong các địa phương có nhiều mô hình “Dân vận khéo”; yêu cầu đội ngũ làm công tác dân vận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phải có tâm huyết và phải “khéo”, thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thanh Thy

Chia sẻ bài viết