31/05/2011 - 08:29

Hội đồng bầu cử Trung ương họp về kết quả bầu cử

* TP CẦN THƠ: Tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

(TTXVN-CT)- Chiều 30-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp thứ năm Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng bầu cử cho ý kiến vào báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử do đồng chí Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử trình bày cho biết: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt rất cao ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 4 tỉnh cao nhất, đạt 99,99%, đó là các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn.

Phát biểu kết luận phiên họp thứ năm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử đánh giá: Báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử về cơ bản đã phản ánh đúng thực chất của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng chí đề nghị trong Báo cáo cần nêu rõ bối cảnh, đặc điểm, yêu cầu, tính chất của cuộc bầu cử lần này, đồng thời làm nổi bật những điểm mới của cuộc bầu cử (bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng trong một ngày...). Trên tinh thần làm rõ hơn về thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đồng chí đề nghị cần có sự phân tích cụ thể kết quả của cuộc bầu cử để thấy được chất lượng của cuộc bầu cử.

Báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, trước khi trình Thường vụ Quốc hội xem xét vào đầu tháng 6 tới.

* Ngày 30-5-2011, Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đánh giá của Tiểu ban Tuyên truyền, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện đúng luật, đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đi vào chiều sâu, bám sát cơ sở. Các cơ quan báo chí của địa phương và hệ thống truyền thanh của quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động về bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố; những ý kiến đóng góp của cử tri về yêu cầu, tiêu chuẩn, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử và niềm tin, kỳ vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân đến những người ứng cử. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố đều nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Kết quả, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99,76%; trong đó có 5/9 quận, huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền Bầu cử đã xét đề nghị khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền bầu cử.

QUỲNH HOA-AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết