18/05/2011 - 08:29

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội

 

Sau hơn 4 năm kể từ ngày Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức phát động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) đến nay, Cuộc vận động thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa và tác động sâu sắc đối với toàn thể đảng bộ, quân, dân cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, về kết quả hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động và định hướng chỉ đạo của Thành ủy để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian tới.

* Thưa đồng chí, sau hơn 4 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần tạo chuyển biến như thế nào trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố?

- Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người là tài sản tinh thần vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong hơn 4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Cần Thơ triển khai và tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, thường xuyên, liên tục; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp đưa thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: T.D

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của vấn đề đạo đức nói chung, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác nói riêng, đã có những thay đổi tích cực. Ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phong cách làm việc... trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thành phố được nâng lên rõ nét. Đồng thời, qua học tập các chuyên đề hằng năm, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... đều tự liên hệ với thực tiễn bản thân và đề ra hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả cuộc vận động đã góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên được quan tâm và có tác dụng tích cực. Các cấp ủy đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm; số đảng viên bị kỷ luật cả nhiệm kỳ 2005 - 2010 giảm 34 % so với nhiệm kỳ trước; số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt gần 84%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đều nỗ lực và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cán bộ, công chức cũng đã chú trọng sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ và giúp nhau vượt qua khó khăn... trong nhân dân thể hiện đậm nét hơn. 4 năm qua, toàn thành phố có 650 tập thể và 2.485 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động được khen thưởng; 1.227 cá nhân được nhận Huy hiệu Bác Hồ; 279 tập thể và 1.270 cá nhân được khen thưởng cấp trên cơ sở. Ở tất cả các địa phương, các lĩnh vực đều đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với rất nhiều mô hình và tấm gương tiêu biểu rất xứng đáng để xã hội tôn vinh.

Kết quả thực hiện Cuộc vận động cũng đã tác động tích cực, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của TP Cần Thơ trong những năm qua. Năm 2009, thành phố được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Chính phủ công nhận là đô thị loại I, xếp hạng nhất trong khối cụm thi đua 5 thành phố lớn. Giai đoạn 5 năm 2006 - 2010, kinh tế của thành phố tăng bình quân 15,12%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu ngân sách từ 2.590 tỉ đồng tăng lên 5.294 tỉ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển từ 9.730 tỉ đồng tăng lên 26.280 tỉ đồng. Số hộ nghèo từ 9,46% năm 2006 đã giảm xuống còn 4,7% năm 2010. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn...

* Xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn sau hơn bốn năm thực hiện Cuộc vận động?

- Theo tôi, những kết quả, thành tựu trong quá trình triển khai, thực hiện Cuộc vận động bắt nguồn từ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, Ban Chỉ đạo các cấp và lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cũng đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự thành công của Cuộc vận động, bởi nếu tuyên truyền có chất lượng, đi vào chiều sâu sẽ tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, hình thành ý thức tự giác thực hiện của mỗi cá nhân về học tập và làm theo gương Bác. Quá trình thực hiện Cuộc vận động phải kết hợp chặt chẽ giữa “học” và “làm theo”; gắn kết việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động khác. Một yếu tố nữa là chú trọng và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình; đồng thời biểu dương, khen thưởng phát huy những cách làm hay, những cá nhân điển hình tiên tiến...

* Thưa đồng chí, Thành ủy xác định những công tác trọng tâm nào cần tập trung thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới?

- Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với mục đích tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ hai là đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Nghị quyết nhiệm vụ công tác hàng năm, các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội; nội dung không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan nhà nước, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và nhân dân và là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Thứ ba là chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ chủ chốt phải phát huy đúng mức động lực “nêu gương”; kịp thời phê phán những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu; biểu dương, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những điển hình tốt, mô hình hay làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của thành phố sẽ không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; không ngừng nỗ lực rèn luyện đạo đức, phát huy tất cả trí tuệ, tài năng và công sức của mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.

* Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀNG THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết