09/09/2020 - 09:59

Vĩnh Thạnh

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

(CT) - Ðể nâng chất nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Thạnh tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, huyện đầu tư thực hiện được 26.768/27.832m giao thông nông thôn (16 tuyến), đạt 96,18% kế hoạch; xây dựng mới 25 cây cầu nông thôn, với chiều dài 617m, vượt trên 66,7% kế hoạch. Về tiêu chí thủy lợi, toàn bộ 11 xã, thị trấn ra quân thực hiện công tác thủy lợi mùa khô, với khối lượng thực hiện 57.223m3, vượt hơn 4% so với kế hoạch, kinh phí thực hiện 976,1 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Ðối với các công trình vốn ngân sách, sau khi được HÐND huyện thông qua chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để trình thẩm định, phê duyệt dự án và triển khai thực hiện. Hiện có 24.029/27.225 hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn, chiếm tỷ lệ 88,26%, đạt 99,17% kế hoạch đề ra. Ngoài ra, hệ thống điện trên địa bàn huyện thường xuyên được đầu tư cải tạo, nâng cấp, nhờ đó, đảm bảo cấp điện an toàn đạt tiêu chuẩn và đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt thường xuyên, an toàn đạt tỷ lệ 99,93% và điện phục vụ sản xuất đạt tỷ lệ 100%.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết