20/08/2020 - 09:10

Hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động dịch COVID-19 

(CT) - Ðể hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của dịch COVID-19, giai đoạn 2020-2021, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tập trung thực hiện mục tiêu số hóa - chuẩn hóa - thương mại hóa.

Hội Doanh nghiệp HVNCLC tổ chức các chương trình hỗ trợ kết nối, bán sản phẩm... cho  doanh nghiệp khởi nghiệp tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Hội Doanh nghiệp HVNCLC tổ chức các chương trình hỗ trợ kết nối, bán sản phẩm... cho 
doanh nghiệp khởi nghiệp tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. 

Theo đó, Hội Doanh nghiệp HVNCLC triển khai đa dạng hoạt động, tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp thay đổi tư duy, coi số hóa là giải pháp sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất tuần hoàn để tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Hội Doanh nghiệp HVNCLC phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ cho doanh nghiệp và nông dân đổi mới, sáng tạo, tiêu chuẩn; triển khai áp dụng bộ tiêu chí Local GAP - bộ tiêu chí nâng tầm nông sản Việt. Song song đó, tăng cường khảo sát người tiêu dùng qua mạng xã hội, khảo sát chuyên đề để cập nhật những thay đổi trong thói quen người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp điều chỉnh, định hướng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ… đáp ứng nhu cầu thị trường, ổn định sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch COVID-19.

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết