30/01/2018 - 20:57

Hỗ trợ các xã duy trì, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ, thời gian qua, thành phố có nhiều hỗ trợ để giúp các xã duy trì, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

 Thành phố chỉ đạo các xã không ngừng nỗ lực duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động và kém bền vững để có hướng củng cố, nâng chất kịp thời. Trong đó, các tiêu chí đặc biệt được quan tâm như: thu nhập bình quân đầu người, môi trường, bảo hiểm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, an ninh trật tự… Đồng thời, hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng trường học và nhà văn hóa ấp; vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nâng cao giá trị, chất lượng nông sản; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tìm đầu ra... Vừa qua, thành phố cũng đã hướng dẫn huyện Phong Điền xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Phong Điền. Mục tiêu của Đề án nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; duy trì các tiêu chí đã đạt được kết hợp với thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí...

CHI MAI

Chia sẻ bài viết