11/12/2019 - 15:37

Hình thành vùng chuyên canh nông sản, liên kết theo chuỗi giá trị

(CT)- Từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo và định hướng của ngành nông nghiệp, trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển và nhân rộng các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị.

Trên cây lúa, tại các quận, huyện trồng lúa trọng điểm của thành phố mô hình “Cánh đồng lớn” tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô. Trong đó, vụ đông xuân 2018-2019 với 113 cánh đồng, tổng diện tích 29.661ha, 21.342 hộ tham gia; vụ hè thu 2019 với 115 cánh đồng, tổng diện tích 29.490ha, 21.238 hộ tham gia. Thành phố cũng hình thành các vùng trồng cây ăn trái tập trung: xoài 2.386ha tại xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), phường Tân Phú và Phú Thứ (quận Cái Răng)...; vú sữa 685ha tại xã giai Xuân, Trường Long (huyện Phong Điền); phường Thới An Đông (quận Bình Thủy)...; nhãn 689ha tại phường Thường Thạnh, Phú Thứ (quận Cái Răng), phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt)...; dâu Hạ Châu 444ha tại xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền)... Ngoài ra, trên địa bàn thành phố cũng phát triển nhiều vùng sản xuất rau an toàn, hoa kiểng với quy mô tương đối lớn tại quận Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh...

QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết