03/08/2011 - 09:24

Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách nhà nước

Ngày 2-8 tại Hà Nội, Kho Bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức hội nghị giới thiệu hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis). Theo đó, việc triển khai chương trình Tabmis giúp hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN). Phạm vi thực hiện dự án gồm cơ quan tài chính các cấp: Bộ Tài chính (Vụ NSNN; Vụ Hành chính sự nghiệp...), Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, hệ thống KBNN, các đơn vị sử dụng ngân sách.

Hệ thống Tabmis được vận hành trên nền tảng hạ tầng truyền thông của ngành tài chính cho phép cập nhật tức thời các giao dịch nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu đảm bảo thống nhất giữa các cơ quan. Việc triển khai Tabmis có tác động về công nghệ thông qua nâng cấp, mở rộng hạ tầng truyền thông, chỉnh sửa ứng dụng để tương thích với hệ thống mới: chương trình quản lý danh mục chung ngành tài chính; chương trình kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc; chương trình thu thuế; chương trình thanh toán điện tử...

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết