08/07/2014 - 22:06

HĐND huyện Cờ Đỏ giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng

(CT)- Thường trực HĐND huyện Cờ Đỏ vừa giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Qua đó, đoàn ghi nhận năm 2013, các ngành chứa năng đã kiểm tra 34 trường hợp, vận động tháo dỡ 2 trường hợp, cưỡng chế phá dỡ 3 trường hợp; nộp phạt 13 trường hợp. Trong 4 tháng đầu năm 2014, kiểm tra vi phạm và xử phạt 24 trường hợp, nộp phạt 16 trường hợp và cưỡng chế 1 trường hợp. Đối với công tác cấp phép: năm 2013, cấp phép được 40 trường hợp; 4 tháng đầu năm 2014 được 12 trường hợp. Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện Cờ Đỏ kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật trên lĩnh vực xây dựng; tiếp tục rà soát các quyết định do UBND huyện ban hành xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là các quyết định xử phạt có kèm áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng thành phố tổ chức cắm mốc xác định hành lang an toàn giao thông, giới hạn xây dựng ở các tuyến tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện nhằm đảm bảo tốt công tác quản lý xây dựng trên địa bàn…

T.T

Chia sẻ bài viết