29/03/2020 - 07:51

Hát ru lục bình

Từ Dạ Linh 

 

Thôi em

Gửi nhớ vào chiều

Liu điu

Thì vẫn liu điu phận mình

Ầu ơ

Ru một chữ tình

Bến trong bến đục

Lục bình tím trôi.

 

Ầu ơ

Tình đã thôi nôi

Trăng tàn đáy nước

Gửi lời về đâu

Dòng sông xanh ngắt một màu

Ầu ơ

Ru khúc giang đầu

Ta ru.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Hát ru lục bình