02/04/2024 - 08:13

Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

(CT) - Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa ký ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố năm 2024.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ảnh: CTV

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện bố trí công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa; huy động lực lượng thanh niên tình nguyện, tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân mở tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán hộ hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tiếp tục rà soát, lựa chọn các TTHC đủ điều kiện nhằm đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định, bảo đảm 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tập trung nguồn lực triển khai các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt mục tiêu tối thiểu 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phát triển hồ sơ trực tuyến có sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động, chữ ký số doanh nghiệp và chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ; tiếp tục kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với Cổng Dịch vụ công quốc gia đầy đủ, chính xác, thường xuyên các dữ liệu, số liệu theo thời gian thuộc Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc sở, ban, ngành, địa phương thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC, số hóa thành phần hồ sơ giải quyết TTHC; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công của thành phố. Cục Thuế thành phố chỉ đạo Chi cục Thuế quận, huyện thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thực hiện đầy đủ, kịp thời quy trình giải quyết hồ sơ TTHC.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết